Jak žít s IBS?

Enzymy a jejich úloha ve vašem trávícím systému

Trávící enzymy jsou látky, které vznikají v různých orgánech a v různých fázích trávení za účelem rozložení velkých molekul potravy na menší molekuly, které se poté snadno vstřebávají ve střevech.

Mezi trávící enzymy patří:

 • Amylázy – rozkládají polysacharidy a složené cukry na jednoduché cukry, např. sacharózu (krystalový cukr) na glukózu a fruktózu
 • Laktáza – patří do skupiny amyláz. Rozkládá laktózu (mléčný cukr) na glukózu a galaktózu
 • Lipázy – rozkládají tuky na mastné kyseliny a glycerol
 • Proteázy – štěpí bílkoviny na kratší řetězce nebo až na jednotlivé aminokyseliny
 • Pepsin – patří do skupiny proteáz.
 • Trypsin – má podobnou funkci jak pepsin

Někdy náš trávící trakt nevytváří dostatek trávících enzymů nebo je přecitlivělý na některé potravinové složky. Výzkum syndromu IBS prokázal, že dodáváním trávících enzymů k jídlu se snižuje nadýmání, plynatost, křeče a bolesti v břiše, ale také frekvence vyprazdňování a průjmů.

Trávící enzymy:

 • usnadňují rozklad makroživin (cukrů, tuků a bílkovin)
 • pomáhají trávit těžko stravitelná jídla
 • usnadňují vstřebávání optimálního množství mikroživin (látek, které vzniknou rozkladem makroživin)
 • snižují množství cukrů, které se dostávají do tlustého střeva. Tím snižují množství střevních plynů, které by fermentací v tlustém střevě z cukrů vznikly.
 • snižují nadýmání

Hlavním orgánem, kde vzniká velké množství trávicích enzymů je slinivka břišní. Proto je důležité u pacientů, kteří trpí IBS a hlavním syndromem je nadměrné nadýmání funkci slinivky břišní podpořit. Jednou cestou je suplementace trávicími enzymy v podobě doplňků stravy či léčivých přípravků.