Co je IBS?

Fakta a mýty o IBS

IBS neexistuje, všechno je to jen ve vaší hlavě. IBS je jen naříkání, nikoli choroba

Mýtus. IBS je choroba, kterou lékaři již dlouho uznávají. Je klasifikována jako jedna z funkčních gastrointestinálních poruch. A třebaže je pravdou, že psychologické faktory hrají při výskytu symptomů IBS velkou roli, gastrointestinální potíže osob trpících IBS přesahují psychickou rovinu a vyžadují více než psychoterapii. Zapotřebí je rovněž změna vašeho životního stylu a stravy, normalizace střevní mikroflóry a medikace.

IBS je doménou žen

Fakt. Zhruba 65 % osob trpících IBS jsou ženy, nicméně zbytek tvoří muži. Není zcela známo, jaké faktory jsou za tento poměr odpovědné, neboť z hlediska anatomie a fyziologie je tlusté střevo obou pohlaví totožné. Zásadní roli mohou hrát pohlavní hormony (symptomy IBS se často zhorší v období menstruace), tyto statistiky však mohou být zkresleny kulturními rozdíly, například neochotou mužů vyhledat lékařskou pomoc v případě symptomů, jako je průjem nebo zácpa.

IBS způsobuje kolorektální formy rakoviny a závažné záněty

Mýtus. IBS nezvyšuje riziko rakoviny ani zánětu střev. Pozdní diagnostika však může způsobit přehlédnutí rakoviny nebo zánětu, a tedy pozdní stanovení diagnózy. Z pohledu přátel a známých to vypadá, jako kdyby osoba s IBS „měla“ rakovinu. Nicméně se jedná o zcela mylný závěr a IBS sám o sobě není příčinou rakoviny.

IBS – to je střídání průjmů a zácpy

Fakt a mýtus. Průběh IBS může mít rozličné podoby a může se lišit nejen u různých osob, ale dokonce i u jedné osoby. V průběhu života se některé symptomy mohou změnit nebo převládnout. Není vždy snadné určit hlavní symptom, neboť symptomy se prakticky vždy vyskytují současně a s téměř stejnou intenzitou. Je tedy možné, že IBS má podobu střídajících se průjmů a zácpy a mohou se vyskytnout i symptomy nadýmání a plynatosti. Neexistuje jednoznačné pravidlo.

IBS není vážná choroba

Mýtus. IBS má velmi zásadní dopad na profesní i soukromý život. Může znemožnit odchod do práce nebo způsobit nechuť chodit ven. Někdy vás přinutí k náhlé změně plánů a narušuje setkání nebo večírky s přáteli.

Tyto situace nejčastěji vedou ke zvýšení emocionálního stresu a prohloubení úzkosti. Často přinášejí nižší sebedůvěru nebo přecitlivělost a sociální izolaci.

V extrémních případech je této chorobě podřízen celý váš život. Cestování, obchodní jednání nebo jen prosté setkávání s přáteli, večery v kině nebo na diskotéce, vyvolává obavy. Mučí vás strach z nedostatku toalet, pokud jste příliš daleko od toalety, cítíte se nejistě. Sociální rozměr této choroby je při posuzování její závažnosti jedním z nejzávažnějších rysů. Odhaduje se, že pouze v USA náklady na léčení IBS a náklady za nepřítomnost v zaměstnání způsobenou IBS přesahují 20 miliard dolarů ročně!

Nejlepší léčbou IBS je to, co pomáhá mým přátelům a známým

Mýtus. Každý je jiný, což v případě IBS platí dvojnásob. Není známa jeho jediná příčina, není tedy možná standardizovaná léčba. Je třeba provést různé změny životního stylu, které se mohou v jednotlivých případech lišit. Každý z nás může na různé potraviny reagovat jinak: ta samá věc, která u jedné osoby symptomy vyvolává, může jinému pomoci. Různé osoby mohou mít různé formy IBS, tj. různý převládající symptom, kterému by měly být léčebné postupy přizpůsobeny. Osoba trpící nadýmáním potřebuje jinou léčbu než osoba s průjmem, a jinou léčbu je třeba doporučit, pokud je symptomem IBS zácpa! Lze však konstatovat, že klíčem k úspěchu je ucelený přístup k tomuto postižení. Je tedy nutné zavést vyhovující stravu, zmírnit stres, zlepšit emocionální kontrolu, zavést pravidelnou fyzickou aktivitu a také vhodně vybrat doplňky stravy. Kolonie střevní mikroflóry lze obnovit užíváním probiotik – živých mikroorganismů, které tvoří přirozenou součást mikrobiálního osídlení každého zdravého jedince. Jsou volně k dostání v lékárnách a na e-shopech.

Lidé IBS zaměňují za intoleranci laktózy nebo lepku

Fakt. Většina z nás již dříve slyšela o intoleranci laktózy nebo lepku a symptomy přirozeně přiřazujeme postižením, která již známe. Jenže poznatky o gastrointestinálních poruchách jsou mnohem rozsáhlejší a obdobné symptomy je možné spojovat s řadou zcela odlišných onemocnění. Třebaže někteří lidé s IBS skutečně trpí intolerancí laktózy nebo lepku, není to pravidlem. Proto by IBS měli diagnostikovat lékaři.

IBS mohou mít i děti

Fakt. Vědecké průzkumy prokázaly, že syndromem dráždivého tračníku může být postiženo stejné procento chlapců i dívek (narozdíl od dospělých). Symptomy IBS má 10–20 % dětí a kojenců a 6–14 % dětí školního věku.

Diagnostika IBS trvá roky

Fakt. Zanedbávání symptomů je důvodem opožděného vyhledání lékaře a diagnostiku ztěžuje absence jednoznačného vyšetření. Jeden výzkum prokázal, že průměrná doba mezi projevením symptomů a stanovením diagnózy IBS přesahuje 6 let.

Shrnutí faktů:

  • průměrně 6 let trvá stanovení diagnózy IBS od objevení prvních příznaků- 10–15 % společnosti trpí IBS
  • 30 % společnosti se s IBS v průběhu života setká
  • 10–30 % návštěv u gastroenterologa je spojeno se symptomy IBS
  • 40 % postižených má mírné symptomy, 35 % středně silné, 25 % intenzivní
  • pouze u 30 % postižených byla stanovena diagnóza IBS
  • nejčastěji jsou postiženy ženy mezi 20 a 30 lety
  • většina lidí postižených IBS je mladší 45 let