Máte IBS ?

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) a emoce. Jak se s nimi vyrovnat?

IBS má enormní dopad na naše fungování. Lidé trpící tímto syndromem si stěžují, že je tato nemoc neustálým společníkem jejich každodenních aktivit - v práci, při cestování, ve škole. IBS dokáže narušit vaše sebevědomí a vnímání vlastní fyzické nebo sexuální přitažlivosti.

Jedním z nejpodstatnějších prvků IBS je takzvaná osa střevo–mozek. Tento termín odkazuje na komunikaci mezi mozkem a vnitřnostmi. Ačkoli bylo dávno zjištěno, že jsou střeva a mozek propojeny rozsáhlou sítí neuronů, stále nevíme dost o tom, jak tato komunikace funguje. Co víme jistě, je, že se oba orgány vzájemně ovlivňují. Není tedy těžké dojít k závěru, že negativní emoce mohou vést ke zhoršenému fungování vnitřností, což recipročně vyvolává další negativní emoce. Tento neblahý začarovaný kruh musí být prolomen!

Emoce mohou spustit IBS, IBS může vyvolat emoce

Jaké osobnostní rysy jsou spojeny s IBS?

Podle psychologického zkoumání jsou lidé s IBS dosti neurotičtí. To znamená, že mají tendenci vykazovat negativní emoce (strach, nepřátelství, špatnou náladu) a přehnaně reagovat na tělesné podněty (zvýšená citlivost k bolesti). Jsou náchylnější ke stresu, mohou být impulsivní a často jsou emočně nestabilní. To platí obzvláště u lidí se symptomy IBS v podobě průjmu, protože negativní emoce mohou urychlit fungování střev. Lidé s IBS jsou nesrovnatelně méně extrovertní, nemají tendenci vyhledávat pozitivní emoční podporu, blízké vztahy nebo společensky aktivní životní styl.

Mimoto koreluje zintenzivnění symptomů s vysokou úrovní svědomitosti. Je také potvrzeno, že mnoho lidí trpících IBS má problém pojmenovat a rozlišovat pocity a emoce. Čím větší je tato neschopnost, tím horší je reakce na psychoterapii.

Bolest

Bolest, zejména ta neznámého původu, je pevně ukotvena v paměti a ovlivňuje pohled na život a celý svět. Nejdříve vyvolává strach před dalšími bolestmi a později může celé tělo učinit citlivějším na podněty a náchylným k anticipaci bolesti. To by mohlo vysvětlovat, proč jsou lidé s IBS obecně přecitlivělí na bolest. Mimoto když převládnou negativní emoce, zvyšuje se tato citlivost na vnitřní podněty ještě více.

Hněv a zloba

Návaly zlosti mohou urychlit fungování vnitřností i u zdravého člověka, natož v případě trochu impulsivnějšího jedince s IBS. Takže není překvapením, že naučit se, jak zvládat takovéto výbuchy vzteku, se ukázalo být významnou cestou k omezení průjmů u tohoto onemocnění. Dalším mechanismem neblahého začarovaného kruhu je to, že strach z recidivy IBS činí jedince náchylnějším k podrážděnosti, návalům zlosti či neodůvodněnému vzteku, což poškozuje profesní i soukromý život. Obzvláště tehdy, když lidé kolem vás nevědí o vaší nemoci a o tom, co je za vaším nekontrolovatelným chováním. Na druhou stranu člověk trpící IBS může mít pocit, že lidé v jeho okolí postrádají empatii, a při porovnávání se s nimi přeceňuje jejich štěstí a diskredituje vlastní stav.

Strach a deprese

Když se strach vystupňuje do určitého bodu, přiměje nás vyhledat pomoc. Pomoc je potřebná také proto, že léčba IBS je náročná, dlouhotrvající a vyžaduje mnoho různých opatření v různých oblastech: dieta, potravinové doplňky, léky, životní styl, který je pomalejší a naplněný pozitivními emocemi…

Často je nutná psychoterapie. Bohužel lidé trpící IBS často mění lékaře a každý nový doktor začíná od začátku a nemá velkou šanci prolomit tento začarovaný kruh. Není překvapením, že má mnoho lidí s IBS chronicky špatnou náladu, a někdy dokonce depresi, která by neměla být léčena pouze antidepresivy.

Co tedy lze dělat? Jak se vyrovnat s negativními emocemi?

 1. Negativní emoce poškozují zdraví. Nejprve se naučte je rozeznat.
  Doporučená kniha: Mind Over Mood: Change How You Feel by Changing the Way You Think od Dennise Greenbergera a Christine Padesky
 2. Ovládejte výbuchy hněvu. Pokud zaznamenáte, že jste na cestě k výbuchu, můžete zkusit napočítat do deseti, zpomalit své dýchání (čtěte dále – technika dýchání je popsaná v kapitole o Pomalém životě) nebo počkat den, než budete reagovat. Tato technika se často používá v obchodu i při odpovídání na velmi důležité a urgentní e-maily.
 3. Mluvte o svém vzteku a jeho důvodech, ale až tehdy, když se vaše emoce uklidní. Vysvětlete, co způsobilo vaše podráždění, ale vyvarujte se útoku na druhé či jejich trestání.
 4. Namísto, abyste se snažili nalézt viníka, zaměřte se na řešení problémů nebo konfliktů. Lidé nejsou stroje, dělají chyby, bývají zmatení, mýlí se. Klidný rozhovor a konstruktivní argumentace jsou mnohem efektivnějšími nástroji budování dobrých vztahů než výbuchy zlosti nebo nekontrolovatelná agrese.
 5. Nehromaďte v sobě nepříjemné emoce, vzpomínky na urážky, křivdy nebo nespravedlnosti. Pokud nedokážete odpustit, snažte se alespoň zapomenout. Vždycky se můžete vyhnout lidem, kteří pravidelně zraňují vaše city a nereagují na klidnou, věcnou konverzaci. Dále, pokud nedokážete kontrolovat své emoce v práci, mohlo by to být první známkou toho, že byste měli zvážit změnu své profesní kariéry.
 6. Vyhledejte si relaxační cviky. Východní techniky jsou skvělým způsobem, jak znovu získat rovnováhu těla a mysli, harmonizují emoce a mají prospěšný účinek na zdraví (čtěte více).
 7. Smějte se tak často, jak to jen jde. Vídejte se s lidmi, kteří jsou aktivní, příjemní, optimističtí. Ani jim se nevyhýbají starosti, ale jejich přístup k nim je pravděpodobně odlišný od toho vašeho a díky jejich společnosti můžete získat některé z jejich pozitivních osobnostních rysů. Neříká se bezdůvodně, že šíří pozitivní energii!
 8. Začněte pravidelně sportovat. Utkávat se s vlastními fyzickými limity je dobrou náhradou za konfrontaci a po měsíci pravidelného cvičení to začne účinkovat: zvýšení pocitu štěstí a spokojenosti s vaším životem, mírnější reakce na obtížné situace, obnovený pocit kontroly. Význam pravidelné fyzické aktivity pro zdraví zažívacího traktu a IBS je opravdu značný (čtěte více).
 9. Změňte jídelníček. Je prokázáno, že střeva fungují jako náš „druhý mozek“. Omezte sladkosti a příliš tučné pokrmy, zařaďte více vlákniny, ovoce a zeleniny. Nezbytnou podmínkou naší tělesné i duševní pohody je přirozená rovnováha střevní mikroflóry, kterou pomáhají obnovit a udržet probiotika. Tyto živé mikroorganismy získáte buď běžnou stravou (jogurty, kefír, podmáslí atd.) či prostřednictvím potravinových doplňků, které seženete v lékárně nebo na e-shopu.
 10. Pokud i přes vaše snahy o pozitivnější přístup k životu stále nedokážete uspět a je pro vás těžké získat příznivější náhled na svůj život, neváhejte se poradit s psychologem nebo psychiatrem. Někdy se bez rady specialisty neobejdete. Není žádnou ostudou vyhledat profesionální pomoc!